Riistanhoito

Riistanhoito on osa kestävää metsästystä

Vastuulliseen ja kestävään metsästykseen kuuluu olennaisena osana elinvoimaisista riistakannoista, riistan elinympäristöistä sekä elinedellytyksistä huolehtiminen.

Toteutamme toiminnassamme aktiivista riistanhoitoa muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • Asetamme maastoon nuolukiviä (hirvi)eläimille.
  • Kylvämme riistapeltoja.
  • Rakennamme ruokintalavoja ja automaatteja.
  • Järjestämme riistan talviruokintaa.
  • Harrastamme vierasperäisten pienpetojen pyyntiä.
  • Arvioimme alueen riistakantoja niiden hyvinvointia.
  • Asetamme saaliskiintiöitä ja rauhoituksia huomioiden kestävän pyynnin periaatteet.