Otsikko

Kesäkokouksen 2018 päätöksellä villisikaa metsästetään metsästyslain - ja asetuksen mukaisesti.

Seuruejahdin päällikkönä ja kokoon kutsujana toimii Jarkko Mäki.

Metsästäjä on itse velvollinen huolehtimaan tarvittavien ilmoitusten ja näytteiden lähettämisen. Saalisilmoitus tehdään omariistassa.